-A +A

Başkanımız

Yener KARATAŞ

Teftiş Kurulu Başkanı

     Yener KARATAŞ 13.03.1967 tarihinde Nazilli’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nazilli’de tamamladı. 1984 yılında girdiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden 1988 yılında Harita ve Kadastro Mühendisi unvanıyla mezun oldu. Aynı yıl (1988- Aralık) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının sınavlarını kazanarak müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı.

     1992 - Ocak ayında yeterlilik sınavı sonucunda müfettiş unvanını aldı. 2003 - Ekim ayında başmüfettiş oldu. 2004 – Aralık ayında Teftiş Kurulu Başkanlığında Refakat Başmüfettişi (Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı) olarak görevlendirildi. 2007- Mayıs’ta İç Denetçi olarak atandı. 08.04.2008 tarihinde İç Denetim Birimi Başkanlığının kurulmasıyla İç Denetim Birimi Başkanlığı görevine getirildi.

     2010 yılı ağustos ayında ise Teftiş Kurulu Başkanlığına vekâleten görevlendirildi ve 2011 yılı Şubat’ta Teftiş Kurulu Başkanı olarak asaleten atandı. 20.10.2014 ile 07.12.2015 tarihleri arasında Başmüfettiş olarak görev yaptı. 07.12.2015 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı.

     1999 – 2001 yılları arasında İç İşleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Kamu Arazilerinin Yağmalanmasının Önlenmesi ve Arazi Yolsuzlukları Araştırması Komisyonunda görev yaptı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde; Yüksek Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulu, Etik Komisyonu, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Komisyonu Üyeliklerinde ve çeşitli kanun, yönetmelik, genelge hazırlık çalışmalarında görev yaptı.         

Etik ve yolsuzluklarla mücadele konularında çalışmaları bulunan Yener KARATAŞ aynı zamanda uzman etik eğiticisi olarak kurum içinde ve kurum dışında etik eğitimleri vermektedir.

     Kamu İç Denetçi Sertifikası ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sertifikalarına sahiptir.

     Yener KARATAŞ evli ve iki çocuk babasıdır.