mlogo.png

-A +A

Protokol Çalışmaları


            

•MEVCUT PROTOKOL ÇALIŞMALARI

7 Mart 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik kapsamında mevcut protokollerin yenilenmesi ve yeni protokol imzalanması çalışmaları sürdürülmektedir.

Protokol çalışmalarının başlangıcından 25.01.2019 tarihine kadar Kamu Kurum kuruluşları ile belediyelerle imzalanan ve yürürlükte olan 1148 adet protokol mevcuttur.

 

  Protokol Çalışmaları

  Kamu Kurum Kuruluşları 

141

  Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediyeleri

810

  Bankalar ve Finans Kuruluşları

92

  Sulama Birlikleri

105

  TOPLAM

1148

Ayrıca Mimari Projelerin Belediyelerden Elektronik Ortamda alınmasına ilişkin olarak 656 Adet Protokol imzalanmıştır.