-A A +A

Bölge Müdürlüğümüzde Genel Değerlendirme Toplantısı

21.11.2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz konferans salonunda, Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü kamu iç kontrol standartları uyum eylem planında geçen yatay ve dikey iç iletişimi arttırmak için  Bölge Müdür Vekili Feridun YÖRÜK’ ün başkanlığında bölge müdür yardımcıları ve şube müdürü ve personelimizin katılımıyla genel değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

        

Toplantıda Bölge Müdürlüğümüzün işleyişi, Şube Müdürlükleri arası koordinasyon, personeller arası ilişkiler, çalışma ortamı gibi  konularla ilgili olarak sorun ve öneriler görüşülmüştür.