-A +A

Çalışan Personel

PERSONEL İSTATİSTİKLERİ (ÇALIŞAN)

     Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele dair istatistiki bilgiler (03.07.2017 tarihi itibariyle) aşağıdaki tablo ve grafiklerde yer almaktadır.

1. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

    TKGM de çalışan personelin kadro birimlerine göre cinsiyet dağılımı aşağıdaki gibidir. Bünyemizde çalışan toplam personel 17710 olup bu rakamın %73’ünü erkek personel oluşturmaktadır. Ayrıca en fazla personel de tapu müdürlüklerinde (10257 personel) istihdam etmektedir.

cinsiyet.png

 

2. Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

    TKGM de çalışan personelin kadro birimlerine göre eğitim durumu dağılımı aşağıdaki gibidir. Bu dağılımda görüldüğü gibi çalışan personelimizin %45’ ini lisans mezunları oluşturmaktadır.

egitim.png

 

3. Personelin Yaşa Göre Dağılımı

   TKGM de çalışan personelin kadro birimlerine göre yaş aralığı dağılımı aşağıdaki gibidir. Tabloda da görüldüğü gibi kadromuzun çoğunu genç personel oluşturmaktadır. 15-45 yaş aralığında toplam 11358 personel bulunmaktadır. Yani %63’ lük bir oranla Kurumumuz kadroları genç personele bırakılmıştır. Kurumumuz genel olarak genç ve aktif personelle çalışmaktadır.

yas.png

 

4. Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı

    TKGM de çalışan personelin kadro birimlerine göre istihdam şekli aşağıdaki gibidir. Toplam çalışan personel 17710 olup bunun 15627’si (%88) kadrolu memurlara, 14’ü (%0) kadro karşılığı sözleşmeli personele, 118’i (%1) sözleşmeli personele, 467’si (%3) geçici personele,1484'ü (%8) işçilere verilmiştir.

istihdam.png

 

(03.07.2017 tarihinde güncellenmiştir.)