Çıplak Mülkiyet Satışı ve 3. Kişiye İntifa Devri | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü