mlogo.png

-A A +A

''Değerli Konut Vergisi''ne Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazlara İlişkin İtirazların Değerlendirme Sonuçları İle İlgili Duyuru

Çarşamba, 5 Şubat, 2020

"1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa eklenen 43. madde kapsamında değeri 5 milyon TL. ve üzeri  ''Değerli  Konut  Vergisi''ne  tabi  mesken  nitelikli  taşınmazlara  ilişkin kurumumuzca gerçekleştirilen çalışmalara yönelik ilgililerince yapılan itirazların kurumumuz bünyesinde oluşturulan  komisyonlar marifetiyle inceleme ve değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup, elde edilen sonuçların 04/02/2020 tarihi itibarıyla ilgililerine tebligatına başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."