-A A +A

EĞİTİCİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ

        Kurumumuzun düzenlediği her türlü eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek personele yönelik teorik ve uygulamalı olarak "Eğitici ve Raporlama Eğitimi" 18.02.2019 tarihinde Ankara İç Kale Otel'de Genel Müdür Yardımcısı V. Adil Hakan AYBER, Personel Dairesi Başkanı İbrahim ÖZTÜRK ve Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü Mahmut ŞENER'in katılımlarıyla başlamıştır.

       Personel Dairesi Başkanlığınca düzenlenen ve 22 Şubat 2019 tarihine kadar sürecek eğitimde katılımcılara; "Eğiticinin Temel Nitelikleri, Konuşma Sanatı – İyi Bir Konuşmacının Nitelikleri, Sunumlarda Beden Dili Kullanımı, Katılımcıları Eğitime Dâhil Etme ve Dikkati Toplama Teknikleri, Zor Katılımcılar, Sorular ve İtirazlarla Baş Etme, Raporlama Sistemi ve Rapor Hazırlama Teknikleri" konularını kapsayan sunumlar anlatılacaktır.