mlogo.png

Eğitici ve Raporlama Eğitimi

Personel Dairesi Başkanlığımız Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen ‘Eğitici ve Raporlama Eğitimi’ Genel Müdür Yardımcımız A.Hakan Ayber’in katılımı ile başladı.

Açış konuşması yapan Genel Müdür Yardımcımız Ayber; kurumumuzun misyonuna  ve eğitimin önemine vurgu yaptı.

Personel Dairesi Başkanımız İbrahim Öztürk de; çalışanlarımızın motivasyonunun artırılması ve bu yönde eğitimlerin yaygınlaştırılması amacıyla, hizmet içi eğitimlerde görev alacak eğiticilerin bilgi ve birikimlerini artırmanın, eğitimlerin daha nitelikli hale getirilmesine önem verileceğini vurguladı.

5 gün sürecek eğitimde "Eğiticinin Temel Nitelikleri, Eğitim Yöntem ve Teknikleri, İletişim Teknikleri, Konuşma Sanatı – İyi Bir Konuşmacının Nitelikleri, Eğitim Öncesi Hazırlıklar; İçerik ve Tasarım, Eğitim Materyallerinin Kullanımı, Sunum Heyecanını Yenme Teknikleri ve Etkili Sunum, Sunumlarda Beden Dili Kullanımı, Katılımcıları Eğitime Dahil Etme ve Dikkati Toplama Teknikleri, Zor Katılımcılar, Sorular ve İtirazlarla Baş Etme, Uygulama, Raporlama Sistemi, Rapor Hazırlama Teknikleri, Raporun Sunumu ve Sunum Teknikleri" gibi konular yer alacak.