mlogo.png

-A A +A

Elektronik Alet Kalibrasyonu

TKGM Kadastro Daire Başkanlığının 24.02.2012 tarih B.09.1.TKG.0.13.00.10.153.01/1739 saylı yazı ile; Kadastro Müdürlüklerimize ait elektronik uzunluk ölçme aletlerinin kontrol ve kalibrasyonu B.Ö.H.H.B.Ü. Yönetmeliğinin 106.ncı maddesi gereğince her iki yılda bir Bölge Müdürlüklerinde yapılması gereği ile  Yıldız Teknik Üniversitesi İle 11.02.2013 tarihinde yapılan protokol kapsamında;  Elektronik Uzunluk Ölçme Aletlerinin kontrol ve kalibrasyonuna yönelik olarak Harita Mühendisliği Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Davutpaşa Kampüsü’nde arazide bulunan 6 pilyeli 300 m uzunluğunda kalibrasyon bazında sıfır noktası eki hatası çalışmalarının yapılabileceği sağlanmıştır.

Yapılacak kalibrasyon çalışmaları kullanılmak için Bölge Müdürlüğümce  6 adet 400103 Tribrah, 6 adet 400205 Prizma Adaptörü, elektronik aletlerin basınç ve ısı değerlerini girebilmek için 1 adet ADC PRO Elektronik Termometre-Barometre ile bazlar arasında ölçü yapabilmek için 1 adet D210 lasermetrenin Döner Sermaye bütçesinden  22/d doğrudan alma yoluyla satın alınması için komisyon oluşturularak alımı gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında Bölge Müdürlüğümüze bağlı (İstanbul Kadastro Müdürlüğü, Kocaeli  Kadastro Müdürlüğü, Sakarya Kadastro Müdürlüğü) Müdürlüklerine ait  19  adet, Bursa Bölge Müdürlüğüne Bağlı (Bursa Kadastro Müdürlüğü, Balıkesir Kadastro Müdürlüğü, Çanakkale Kadastro Müdürlüğü, Yalova Kadastro Müdürlüğü) Müdürlüklerine ait  44  adet , Edirne Bölge Müdürlüğüne bağlı (Edirne Kadastro Müdürlüğü, Kırklareli Kadastro Müdürlüğü, Tekirdağ Kadastro Müdürlüğü) müdürlüklerine ait 9 adet  olmak  TOPLAM: 72 adet elektronik aletin kalibrasyon ölçümleri yapılmıştır.