mlogo.png

ETİK HAFTASI İDRAK EDİLMELİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10.maddesinin 1.fıkrası kapsamında, TKGM Etik Komisyonu Başkan Ömer Sinan Bayçelebi, Etik Komisyon Üyeleri;  Başmüfettiş Yener Karataş, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Postacı, Tapu Dairesi Başkanı Hasan Çelik, Personel Dairesi Başkanı İbrahim Öztürk, Mühendis Ahmet Özkan ve Etik Sekretaryası Kalite Yönetim Şube Müdürü Nevzat Kul'un katılımıyla Genel Müdürlük Vip Salonunda toplandı.

Etik Haftası dolayısıyla özel olarak gerçekleştirilen toplantıda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde etik konusunda yapılacak çalışma ve faaliyetler masaya yatırıldı. Bu kapsamda Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilgili duyuruların yapılması ve duyuru panolarında özel etik haftası afişlerinin yerleştirilmesi de dahil bazı konularda kararlar alındı.

Komisyon Başkanı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi, ‘Etik Haftası’nın kutlanmaktan ziyade idrak edilmesi gereken bir hafta olduğunun altını çizdi.