-A +A

ETKİN YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ

Genel Müdürlüğümüz merkez birimleri ve Ankara I. Bölge Müdürlüğünde görev yapan yönetici asistanlarına yönelik olarak 01 Kasım 2018 tarihinde Genel Müdürlük Eğitim Salonunda Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü Mahmut ŞENER'in katılımları ve Eğitimci Acar ACARTÜRK'ün ders sunumları ile "Yönetici Asistanının Fonksiyonel Nitelikleri, Makam Protokolü ve Genel Davranış Kuralları, Etkili Konuşma ve Diksiyon ile Beden Dili" konularında "Etkin Yönetici Asistanlığı Eğitimi" gerçekleştirilmiştir.