-A A +A

FİLİSTİN VATANDAŞLARININ KİMLİK TESPİTİ

16/09/2013 tarihli ve 2013/13 (1750) sayılı “Yabancılara İlişkin Tapu İşlemlerinde Kimlik Tespiti” konulu genelgemiz gereği; Filistin Devleti yetkili makamları tarafından düzenlenmiş Filistin uyruğunu gösterir kimlik belgesi veya Filistin Pasaportu ile tapu işlemleri yapılmaya devam edilmektedir.

Bunun yanı sıra; söz konusu genelgemizde (06.03.2019 tarih ve 1058120 sayılı Olur ile Değişiklik yapılarak) Filistin Devleti vatandaşlarına özgü olmak üzere, diğer ülkelerce düzenlenmiş (Ör: Mısır, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan vb.)  kimlik belgesi veya pasaportların (mülteci seyahat belgesi vb.) da Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ikamet izni belgesi ile birlikte sunulması halinde tapu işlemlerinde kimlik tespitine esas kabul edilmektedir.

Söz konusu değişikliğin yapılacak olan işlemlerde dikkate alınması hususu önemle duyurulur.