-A +A

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BAŞ MÜFETTİŞİ SAYIN GÜRSEL ÖCAL DÖRTGÖZ VE MÜFETTİŞ SAYIN ENES KAŞAK'IN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARETLERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz Baş Müfettişi Sayın Gürsel Öcal DÖRTGÖZ ile Müfettiş Enes KAŞAK Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret etmişler, çalışmalarımızla ilgili bilgi almışlardır.

Kendilerine Konya V. Bölge Müdürlüğü olarak teşekkürlerimizi sunarız.

14.12.2016
Kenan ÇİFTÇİ
Konya Tapu ve Kadastro
V. Bölge Müdür Vekili