mlogo.png

-A A +A

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Hakkında Genel Bilgilendirme Duyurusu

Çarşamba, 8 Ocak, 2020

Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak 30.12.2019 tarihinde ilan edilen “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu”  hakkında sınav başvuru sürecinde sıkça soru konusu edilen aşağıdaki hususlara açıklık getirilmesinde yarar görülmüştür. 

 

  1. Personel başvurmak istediği unvan ile aynı unvanda veya aynı grupta yada daha üst grupta bir unvanda görev yapmakta ise başvurusu kabul edilmeyecek Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapmış olsa dahi sınava alınmayacaktır. 
  2. Personel başvurmak istediği unvanda daha önce asaleten görev yapmakla birlikte halen daha alt grupta bir görev yapmakta ise başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. 
  3. Arşiv Memuru unvanı için başvuru yapacak olan personelden Tapu ve KadastroGenel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince; 18/4/1999’da memur olan ve aynı tarih itibariyle en az orta öğretim(lise) mezunu olanların da başvuruları kabul edilmektedir. 
  4. İlan edilen kadrolar için aranan belirli alt görevlerde hizmet sürelerine sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapılan süreler dâhil edilmemektedir.

 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde açıklayıcı ve yönlendirici yazılım güncellemeleri yapılmıştır. 

Personelin gerek yukarıda belirtilen açıklamalar gerekse 30.12.2019 tarihli sınav duyurusunda belirtilen başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek, başvuru yapması, başvuru yapmış olanlardan ihtiyaç duyanların da son başvuru tarihinden önce (10.1.2020 günü Saat: 17:00) silme/değiştirme/güncelleme işlemlerini yapması gerekmektedir.