-A A +A

GÖREVE BAŞLAMA

Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğümüze yeni ataması yapılan Ertuğrul KOÇER Kadastro Şube Müdürlüğünde, Doğan ÖZBABACAN İşletme Müdürlüğünde görevlerine başlamışlardır.