Hukuki Tasnif Veri Tabanı TaslağıHukuki Tasnif Veri Tabanı Taslağı


İç denetçiler İlhami ÖZÇUBUK ve Öner SAMAT tarafından, Hukuki Dokümanların Elektronik Ortamda Tasnifi, Paylaşımı ve Yönetimi Süreci Bilgi Teknolojileri denetimi yapılmıştır.

Söz konusu denetimde; Türkiye çapında online olarak çalışacak ve eşzamanlı olarak farklı birimlerce veri girilebilecek veya sorgulama yapılabilecek şekilde, SQL, Oracle, …vb. tabanlı profesyonel bir veritabanı sistematiği ve arayüz programı geliştirilmesi, bu sistematiğin EBYS’ye entegre edilmesi veya EBYS’nin dışında ayrı bir sistem olarak oluşturulması gibi alternatif seçenekler değerlendirilmiş ve çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Bu denetim esnasında, nasıl bir sistem arzulandığı hususunun zihinlerde somutlaşması için, taslak mahiyetinde bir Access veritabanı hazırlanmıştır. Söz konusu taslak veritabanı, (Türkiye genelinde WEB tabanlı bir sistem kuruluncaya kadarki geçiş süreci içerisinde) kullanmak isteyen birimlerimizin istifade etmesi amacıyla aşağıdaki linke yüklenmiştir.