-A +A

İç Denetçiler İçin Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi

10 – 13 Aralık tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz İç Denetçilere yönelik ''İç Denetçiler İçin Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi'' düzenlenmiştir. Başkanlığımız bünyesinde Personel Dairesi Başkanlığımızın katkılarıyla ve KİDDER (Kamu İç Denetçileri Derneği) desteği ile gerçekleştirilen seminerlerde Genel Müdürlüğümüz iç denetçilerine;

  • İç Denetçiler için iletişim teknikleri
  • İç denetim standartları, etik ve meslek ahlak kuralları,
  • Suiistimal denetimi, 
  • İç kontrolün değerlendirilmesi; kontrol öz değerlendirme,
  • Bilgi güvenliği farkındalığı
  • Bilgi teknolojileri denetimi,

Konularında teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirilmiştir.