-A A +A

İÇ TETKİK ÇALIŞMALARI

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, 2019 yılı Genel Müdürlüğümüz İç Tetkik Planlaması çerçevesinde, 26-29 Mart 2019 tarihleri arasında Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimizin  iç tetkiki TKGM Kalite Baş Tetkikçileri İsmail Hakan UYSAL ve Mustafa DAŞ tarafından yapılmıştır.

Ayrıca Bölge Müdürlüğümüz yetki alanında bulunan Müdürlüklerimizdeki Birim Kalite Sorumlularına, Baş Tetkikçiler İsmail Hakan UYSAL ve Mustafa DAŞ tarafından Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi, İç Tetkik Eğitimi ve Dokümantasyon Eğitimi konularını kapsayan eğitim verilmiştir.