logo.png

-A +A

İdari Mali İşler ve Koordinasyon Birimi

1) İsmail ÇORUMLU                      : Birim Sorumlusu / Şube Müdürü

2) İkram AYDEMİR                                 :Bilgisayar İşletmeni 

3) Emre BİLGEN                                     :Tekniker 

4) Barış DEMİR                                       :Tekniker 

5) Fatma AYKUL                                     : Memur 

6) Mahmut KIZILPINAR                        : Arşiv Memuru 

7) Yunus ÇAPRAZ                                   :Bilgisayar İşletmeni

8) Atilla ÇAPAN                                     : Daimi İşçi 

İdari- Mali İşler ve Koordinasyon Biriminin görevleri:

  1. Başkan ve birimler ile diğer personel arasındaki koordinasyonu sağlamak,
  2. Başkanlığın diğer proje ve önerilerinin girişim ve takibini yapmak,
  3. Hizmetin en iyi şekilde sürdürülebilmesi için kalkınma planları çerçevesinde strateji geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek,
  4. Başkanlığın personel, mutemetlik ve özlük işlerini yürütmek,
  5. Gelen yazıları ilgili birimlere dağıtmak, başkanlıktan gönderilen yazıların çıkış defterine kaydedilerek zamanında gönderilmesini ve dosyalama sistemine uygun olarak dosyaların tanzim ve muhafazasını sağlamak,
  6. Ayniyat, Demirbaş, devir teslim ve terkin işlemleriyle Büro makinelerinin ve elektronik cihazların bakım ve onarımını yaptırmak kontrol çizelgelerinin takibini yapmak, Demirbaş kayıtlarının sağlıklı olarak tutulmasını ve güncellenmesini sağlamak,
  7. Başkanlığın ihtiyacı olan demirbaş, kırtasiye ve sarf malzemelerini ilgili birimlerle yazışma yaparak temin etmek,
  8. Başkanlıkça verilecek benzer görevleri yapmak,