mlogo.png

-A +A

İhale İptal Duyurusu

Kurumumuzca, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı (TKMP-EF) kapsamında; 23 Ekim 2018 tarihinde ihalesi yapılacak olan 6. Grup Kadastro Harita ve Bilgilerinin güncellenmesi (3402/22-A Uygulaması) işi ihaleleri 2019 yılı yatırım programı bütçe kesintisi nedeniyle iptal edilmiştir.