mlogo.png

-A +A

İhale İptali

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü yönetim kurulu tarafından tasarruf tedbirleri gerekçesi ile tahsis edilen ödeneğin geri çekilmesi nedeniyle 14-15-16/Ağustos/2018 tarihlerinde yapılan “Kadastro Haritalarının Sayısallaştırması” ihaleleri iptal edilmiştir.