-A +A

İnceleme, İzleme ve Değerlendirme Birimi

1) Sinan ŞIĞVA                             : Birim Sorumlusu / T.K. Uzmanı

2) M.Fatih GÜNDÜZ                             :Bilgisayar İşletmeni 

3) Serpil KAYA PANOS                          :Tekniker

4) Nilgün ÇAYIRLI                                  :Tekniker

5) Hatice ANKAY                                   :Tekniker 

6) Emrah KARACAOĞLU                      :Bilgisayar İşletmeni 

7) Fatma ALACA                                  :Bilgisayar İşletmeni 

İnceleme, İzleme ve Değerlendirme Biriminin görevleri:

a)Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz edinimlerine ilişkin istatistiki bilgileri hazırlayarak hükümet politikaları çerçevesinde değerlendirilmek üzere ilgili mercilere sunmak,

b) Genel Müdürlük bilgi işlem merkezi ile koordinasyon sağlamak,

c) Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümü ve kişi başına ülke genelindeki edinim miktarlarının oranlarını izlemek ve değerlendirmek,

d) Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerine ilişkin yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Ekonomi Bakanlığı’ndan Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen listelerin gereğini yapmak,

e) Meclis Soru Önergelerine cevap vermek,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü taşınmaz sorgulamasını gerçekleştirmek ve istatistiki bilgiyi sağlamak,

g) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak,