​​İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Abdullah OĞULTAYİnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Abdullah OĞULTAY


                                                baskan.jpg

1979 yılında Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde dünyaya gelen Abdullah OĞULTAY, İlk orta ve Lise Tahsilini Ankara’da, Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümünde başladığı Lisans Eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun olarak tamamladı. Atılım Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalında “Kamu Yönetiminde Değişen İnsan Kaynakları Politikası: Maliye Bakanlığı Örneği” konulu teziyle Yüksek Lisans derecesi aldı.

T.C. Ziraat Bankasında başladığı memuriyet hayatına 2002 yılında Maliye Bakanlığına geçerek devam etmiştir. Personel Genel Müdürlüğünde Uzman olarak görev yapmakta iken Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda kısa süreli görevlendirilmesinin ardından 2014 yılı Mart ayından itibaren Genel Müdürlüğümüze İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.

Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde insan kaynakları alanında çeşitli kurs ve eğitimlere katılmış olup, Yüksek Lisans öğrenimi sırasında yazmış olduğu makaleleri bulunmaktadır. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda insan kaynakları alanında hazırlanan mevzuat çalışmalarında görev almıştır. Ayrıca, Bağımsız Denetçi adayı meslek mensuplarına yönelik olarak üniversitelerin düzenlemiş olduğu eğitim programlarına gözlemci olarak katılmıştır.