-A +A

IRAK Şİİ DİVAN BAŞKANLIĞI HEYETİ'NİN BAŞKANLIĞIMIZI ZİYARETİ

Irak Şii Divan Başkanlığı Heyeti, 9 Ekim 2018 tarihinde Başkanlığımızı ziyaret etmişlerdir.

Mustafa Najeh İbrahim al-Sarraf, Abbas Mohammed Obaid Obaid, Ahmed Kadhim Saeed al-Turaihi’den oluşan Irak Şii Divan Başkanlığı Heyeti, Arşiv Dairesi Başkanı Dr. Bekir Tarık YİĞİT ve Kuyud-ı Kadime ve İlmi Araştırmalar Birimi Sorumlusu Hakkı ŞAHİN tarafından karşılanmıştır. Heyet’e Server Efendi Sergi Salonu ve Prof. Dr. Halil İNALCIK Araştırmacı Salonu gezdirilmiştir.

Başkanlığımız faaliyetleri, projelerimiz, arşiv belgelerimiz ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler verilmiş, arşiv saklama ortamları ve arşiv uygulamalarını yerinde görmek amacıyla Osmanlıca kayıtların bulunduğu arşiv mahzenlerinde incelemelerde bulunulmuştur.