-A +A

İsviçre’nin Cenevre kentinde ''UNECE'' Birleşmiş Milletler Arazi Yönetimi Sempozyumuna Katıldık.

Birleşmiş Milletler Arazi Yönetimi Sempozyumu Kısa adı UNECE-WPLA olan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu-Arazi Yönetimi Çalışma Grubu’nun “Arazi Yönetiminde Dönüşüm” konulu 11. Sempozyumuna Kurumumuzu temsilen Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Sedat BAKICI katıldı. 
İsviçre’nin Cenevre kentinde 26-27 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen sempozyumda “Türkiyede Tapu ve Kadastro Bilgilerinin İş Zekası ile Analizi (Land Registry and Cadastre Information Through the Analyses of Business Intelligence in Turkey)” konulu sunumunu gerçekleştiren Başkanımız Sedat BAKICI; projenin önemini vurgulayarak “Kurumumuz açısından profesyonel anlamda işlemlerin yapabilmesi, işleyişin izlenmesi, yapılan iş ve işlemlerle ilgili vatandaş memnuniyetinin sağlanması noktasında kurumumuza ışık tutan bir proje olması bakımından önemlidir” ifadelerini kullandı.
2 gün süren sempozyum UNECE'nin “Arazi yönetimi ve arazi yönetimi uygulamalarını geliştirmek” için nasıl çalışmaya devam edebileceğinin tartışıldığı sempozyumda, UNECE bölgesindeki 2030 Gündemini ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini desteklemek için arazi yönetiminin gereksinimlerini ve önceliklerinin içerecek konular görüşüldü.