mlogo.png

Kamuda Etik Değerler

Başbakanlık Etik Kurulu Başkanı Köksal TOPTAN ve Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Kamuda Etik Değerler" toplantısına katıldı.

Her yıl 25-31 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Etik Haftası’ programı çerçevesinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde düzenlenen ‘Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Etik Davranışları İlkeleri’ konulu program Genel Müdürlüğümüz Konferans Salonunda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başbakanlık Etik Kurulu Başkanı Köksal TOPTAN, 25-31 Mayıs haftasının ‘Etik Haftası’ olarak ilan edildiğini hatırlatarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün geçmişte Türkiye'nin en zor, en problemli ve şikâyet alan kurumu iken, artık modern, örnek alınması gereken bir kurum haline dönüştüğünü kaydetti.

Sadece kendilerinin değil herkesin etik değerler konusuna gönül vermesi gerektiğini kaydeden TOPTAN, “Bu sene Türkiye'nin en dertli alanlarından biri olan yerel yönetimler konusunda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü örneğinden de yararlanmak suretiyle, önemli mesafeler almaya çalışacağız" diye konuştu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmaları her platformda özellikle de yurtdışında anlattıklarını ve gurur duyduklarını ifade eden TOPTAN, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü örneği ile geleceğe yönelik umut ve heyecanlarımız artıyor. Bu Kurum etik alanındaki çalışmalarının meyvelerini almıştır. Kendisini Batı’nın da ötesine geçen bir Kurum olarak geliştirmiştir. Demek ki istenirse yapılabiliyor” dedi.

Genel Müdürümüz Mehmet Zeki ADLI ise, bu yıl 171. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin, devletin vatandaşa bakan yüzü olduğuna dikkati çekerek, Genel Müdürlük olarak etik konusunu çok önemsediklerini, 2008 yılından itibaren Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile çok yakın bir ilişki içinde olduklarını ve birlikte yaptıkları projelerle diğer kamu kurumlarına örnek olduklarını kaydetti.

Etik çalışmaları ile Kurum çalışanlarının etik konusunda bilinçlenmelerini ve Kurumda etik kültürünün oluşmasını sağladıklarını ifade eden ADLI, “Etik ve kalite çalışmalarımızın birlikte yürütülmesi sonucunda iş süreçlerimizi iyileştirdik. Bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanılmasını sağladık. Hizmetlerimizdeki olumsuzluklara neden olan davranış ve hataları ortadan kaldırdık. Vatandaş memnuniyet oranımızı yüzde 98,5’e ulaştırdık” dedi.

Bu güne kadar yapılan etik konusundaki çalışmaların bundan sonra da devam edeceğinin altını çizen ADLI, “Çünkü etik’i biz Kurum olarak bir süreç ve gereklilik olarak görüyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet AYDIN ‘Kamuda Etik Değerler’ başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Konferansa, Başbakanlık Etik Kurulu Başkanı Köksal TOPTAN, Başkan Vekili Selçuk HONDU, Bakanlar Kurulu Sekreteri Osman SAĞLAM, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki ADLI, Genel Müdür Yardımcılarımız Hakan AYBER, Ömer Sinan BAYÇELEBİ, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet AYDIN, Daire Başkanlarımız, Kurum Personeli ve uzmanlar katıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu, 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 3. ve 7. Maddelerine dayanılarak hazırlanan, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 29. Maddesinde yer alan “Kurum ve Kuruluşlarda Etik Kültürünü Yerleştirmek ve Geliştirmek, Personelin Etik Davranış İlkeleri Konusunda Karşılaştıkları Sorunlarla İlgili Olarak Tavsiyelerde ve Yönlendirmede Bulunmak ve Etik Uygulamaları Değerlendirmek Üzere Kurum veya Kuruluşun Üst Yöneticisi Tarafından Kurum İçinden En Az Üç Kişilik Bir Etik Komisyonu Oluşturulur” hükmü gereği ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen görevleri yürütmek üzere 07/11/2007 tarihli makam oluru ile oluşturulmuş olup halen güncel olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Genel Müdürlüğümüze bağlı 22 Bölge Müdürlüğümüzde Etik Alt Komisyonları kurulmuş olup, aylık ve üç aylık periyotlar halinde yapılan faaliyetler hakkında TKGM Etik Sekreteryasına düzenli olarak bilgi verilmektedir.

Kurumumuzda etik farkındalığı yerleştirmek, Kamu görevlilerinin uyacakları mesleki ve etik kuralları belirlemek amaçlı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli etik davranış ilkeleri oluşturulmuştur.

Etik eğitimlerin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak tüm Kurum çalışanlarımıza uygulanması için “TKGM Etik e-öğrenme platformu” ile Temmuz 2014’te uzaktan eğitim süreci başlatılmış. Bu uygulama ile ayda bin 500 personele eğitim verilerek Merkez ve Taşra birimlerimizin tamamına bu eğitim sunulmuş ve Haziran 2015’te süreç sonlandırılmıştır. Ayrıca, Etik e-öğrenme platformu web sitemizin (www.tkgm.gov.tr) Etik Komisyonu bölümünde aktif olarak tüm personellerimizin kullanımına sunulmuştur.

Reaktif ve proaktif yaklaşımlar hususunda metodoloji sahibi olan TKGM, değişim yönetimi bilinciyle, şikayeti değil memnuniyeti yönetmeyi ilke edinmiştir.