logo.png

-A +A

KPSS-2017/6 İLE KURUMUMUZA YERLEŞEN ADAYLARA EK SÜRE VERİLMESİ

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI (ÖSYM) TARAFINDAN
KPSS-2017/6 İLE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU

•    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından KPSS 2017/6 merkezi yerleştirme ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan Tapu Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına yerleştirilen adayların atanmaya esas teşkil eden ve aşağıda liste halinde belirtilen belgelerin teslim edilmesine ilişkin son başvuru tarihi 14/08/2017 günü saat:17:00'a kadar uzatılmış olup, herhangi bir sebeple başvuru evraklarını teslim edemeyen adayların istenilen belgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına belirtilen tarihe kadar bizzat teslim etmesi gerekmektedir. (Posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.)
•    Son başvuru tarihi olarak belirlenen 14/08/2017 günü saat:17:00'a kadar evraklarını elden teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak, adreslerine bilgi verilmeyecek ve haklarından feragat etmiş sayılacaktır.
•    Ataması yapılan adaylara yapılacak  tebligatlarda beyan ettikleri adresler geçerli olacaktır.
•    Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek- 7 nci maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca Kurumumuzca haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılacak ve bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse ödenen bedel yasal faiziyle birlikte tahsil edilecektir.
•    Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta olan personelden Kurumumuza aynı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşenlerin atamaları kesinlikle yapılmayacaktır. Yanlış beyanları nedeniyle sehven atandığı tespit edilenlerin sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca Kurumumuzca haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılacak ve bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse ödenen bedel yasal faiziyle birlikte tahsil edilecektir.
•    Halen askerlik görevi nedeniyle silahaltında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen süre içinde dilekçeye ekli askerde olduğunu gösterir bir belge ile durumlarını belgelemeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenilen belgelerle birlikte Kurumumuza bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.
•    Kurum kadrolarına yerleşip atanmaya hak kazanan adaylardan eksik evrakları bulunanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
•    Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesi (https://www.tkgm.gov.tr/) adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
•    Atanmaya hak kazanan adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılmasını müteakip, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu neticelenmesi halinde atama işlemi yapılacaktır.
•    Kurumumuz emrine yerleşen adayların atamaları yapıldıktan sonra kendilerine yazılı tebligat yapılacaktır.
•    Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında görev yapan sözleşmeli personelden ÖSYM Başkanlığınca KPSS 2017/6 ile aynı unvanda yerleştirilen adayların atama işlemi kesinlikle yapılmayacaktır. Ancak, farklı unvanlarda yerleştirilen adaylardan 04/08/2017 tarihine kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına EBYS üzerinden resmi yazı ekinde ıslak imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri halinde, adayın dosyasının incelenmesi neticesinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması'nın yapılıp yapılmadığına bakılarak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılanların atama işlemleri yapılacak olup, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılmayanların tespit edilmesi halinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılarak akabinde atamaları gerçekleştirilecektir.
•    Atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki evrakları başvuruya gelirken yanlarında eksiksiz olarak getirmeleri gerekmektedir.
•    Adaylar atanmaya esas belgelerini 2 (iki) ayrı dosya (telli plastik dosya) içerisinde aşağıda belirtilen sıraya riayet ederek teslim edeceklerdir.

•    Birinci Dosya İçerisinde Olması Gereken Belgeler;
1.    KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
2.    Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun)
3.    Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf olduğuna dair e-Devlet üzerinden alınabilir.)(1 Adet)
4.    Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya yeni tarihli e-Devlet üzerinden alınabilir.) (1 Adet)
5.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
6.    Öğrenim Belgesinin aslı ile birlikte 2 adet fotokopisi,
Açıklama:
a)     Öğrenim Belgesi Fotokopisini okuldan tasdik ettirenlerin belge aslını ayrıca ibraz etmelerine gerek yoktur.
b)     Öğrenim belgesi aslı ile birlikte 2 adet fotokopisini ibraz edenlerin öğrenim belgesinin fotokopileri ilgili komisyonda görevli Bölge Müdür Yardımcısı ya da Şube Müdürlerinden herhangi biri tarafından onaylanarak belge aslı adaya iade edilecektir.
7.    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (Bu sayfadan veya https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresinden indirilen form bilgisayar ortamında doldurulup fotoğraf yapıştırılmak suretiyle teslim edilecektir. Formu indirmek için tıklayınız.)
8.    Personel Beyan Formu  (1 Adet) (Bu sayfadan veya https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresinden indirilen form bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecek. Formu indirmek için tıklayınız.)
9.    Mal Bildirimi Formu (Tek kâğıda arkalı-önlü) (1 Adet) (Bu sayfadan veya https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresinden indirilen form bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecek. Formu indirmek için tıklayınız.)
10.    Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (1 Adet) (Bu sayfadan veya https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresinden indirilen form bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecek. Formu indirmek için tıklayınız.)
11.    Personel Bilgi Formu (1 Adet) (Bu sayfadan veya https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresinden indirilen form bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecek. Formu indirmek için tıklayınız.)

•    İkinci Dosya İçerisinde Olması Gereken Belgeler;
1.    Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun)
2.    Öğrenim Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi,
Açıklama:
a)    Öğrenim Belgesi Fotokopisini okuldan tasdik ettirenlerin belge aslını ayrıca ibraz etmelerine gerek yoktur.
b)    Öğrenim belgesi aslı ile birlikte 1 adet fotokopisini ibraz edenlerin öğrenim belgesinin fotokopileri ilgili komisyonda görevli Bölge Müdür Yardımcısı ya da Şube Müdürlerinden herhangi biri tarafından onaylanarak belge aslı adaya iade edilecektir.
3.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
4.    Personel Bilgi Formu (1 Adet) (Bu sayfadan veya https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresinden indirilen form bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecek. Formu indirmek için tıklayınız.)
5.    Aile Durumu Bildirimi (1 Adet) (Bu sayfadan veya https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/formlar-2 adresinden indirilen form bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecek. Formu indirmek için tıklayınız.)

 İLETİŞİM    :

Yazışma adresi    : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
                             Dikmen Caddesi No:14 (06100) Bakanlıklar/ANKARA
Telefon                 :  (0312) 5514511,  5514537,  5514019
Faks                    :  (0312) 413-6525

EkBoyut
PDF icon kpss_2017-6_duyuru-2.pdf360.15 KB