-A +A

Kurumdan Ayrılan Personel

PERSONEL İSTATİSTİKLERİ (AYRILAN)

Kurumdan Ayrılan Personelin İstatistiki Veriler

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bünyesinde çalışmış fakat emeklilik, istifa, vefat gibi nedenlerle son 8 yıl içinde Kurumumuzdan ayrılan personele ait grafikler (02.01.2018 tarihi itibariyle) aşağıdaki gibidir.

2010 yılından bugüne kadar emekli olan personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. İçinde bulunduğumuz 2017 yılında 509 personel emekli olarak Kurumumuzdan ayrılmıştır.

 

2010 yılından bugüne kadar istifa eden personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2017 yılında 44 personel çeşitli sebeplerle Kurumumuzdan istifa ederek ayrılmıştır. Son sekiz yıla baktığımızda istifa sayısında ciddi bir azalma görülmektedir. Bu durum Kurumumuzun her geçen yıl geliştiğini, personelin ihtiyacına göre planlamalar yaptığını ayrıca tercih edilen bir kurum olmakta ilerlediğimizi bu dağılımdaki rakamlardan çıkarabiliriz.

     

 

 

                                                                                                                                                          

   2010 yılından bugüne kadar vefat eden personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2017 yılında 11 personelin vefat ettiği görülmektedir.

 

    2010 yılından bugüne kadar Kurumumuzdan çeşitli nedenlerle ayrılan personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2010 yılından 2017 yıl sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta iken, kurumdan emeklilik, istifa, ölüm, kurum değiştirme gibi sebeplerle yıllık ortalama 565 kişi ayrılmıştır.

(02.01.2018 tarihinde güncellenmiştir.)