Kurumdan Ayrılan PersonelKurumdan Ayrılan Personel


PERSONEL İSTATİSTİKLERİ (AYRILAN)

Kurumdan Ayrılan Personelin İstatistiki Verileri

            Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bünyesinde çalışmış fakat emeklilik, istifa, vefat gibi nedenlerle son 6 yıl içinde Kurumumuzdan ayrılmış personele ait grafikler (01.12.2016 tarihi itibariyle) aşağıdaki gibidir.

            Son altı yılda emekli olan personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2016 yılında 387 personel emekli olarak Kurumumuzdan ayrılmıştır.

emekli.jpg

 

     Son altı yılda istifa eden personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2016 yılında 26 personel çeşitli sebeplerle Kurumumuzdan istifa ederek ayrılmıştır. Son altı yıla baktığımızda istifa sayısında ciddi bir azalma görülmektedir. Bu durum Kurumumuzun her geçen yıl geliştiğini, personelin ihtiyacına göre planlamalar yaptığını ayrıca tercih edilen bir kurum olmakta ilerlediğimizi bu dağılımdaki rakamlardan çıkarabiliriz.

                                                                                                                                                          istifa.jpg

 

 

   Son altı yılda vefat eden personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2016 yılında 27 personelin vefat ettiği görülmektedir.

vefat.jpg

 

    Son 6 yılda Kurumumuzdan çeşitli nedenlerle ayrılan personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. Son 6 yıl içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta iken, kurumdan emeklilik, istifa, ölüm, kurum değiştirme gibi sebeplerle yıllık ortalama 538 kişi ayrılmıştır.

ayrilan_personel.jpg

(01.12.2016 tarihinde güncellenmiştir.)