Kurumdan Ayrılan PersonelKurumdan Ayrılan Personel


PERSONEL İSTATİSTİKLERİ (AYRILAN)

Kurumdan Ayrılan Personelin İstatistiki Veriler

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bünyesinde çalışmış fakat emeklilik, istifa, vefat gibi nedenlerle son 7 yıl içinde Kurumumuzdan ayrılan personele ait grafikler (01.01.2017 tarihi itibariyle) aşağıdaki gibidir.

Son yedi yılda emekli olan personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2016 yılında 406 personel emekli olarak Kurumumuzdan ayrılmıştır.

emekli.png

 

Son yedi yılda istifa eden personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2016 yılında 29 personel çeşitli sebeplerle Kurumumuzdan istifa ederek ayrılmıştır. Son yedi yıla baktığımızda istifa sayısında ciddi bir azalma görülmektedir. Bu durum Kurumumuzun her geçen yıl geliştiğini, personelin ihtiyacına göre planlamalar yaptığını ayrıca tercih edilen bir kurum olmakta ilerlediğimizi bu dağılımdaki rakamlardan çıkarabiliriz.

     

 

istifa.png

 

                                                                                                                                                          

   Son yedi yılda vefat eden personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2016 yılında 34 personelin vefat ettiği görülmektedir.

vefat.png

 

    Son 7 yılda Kurumumuzdan çeşitli nedenlerle ayrılan personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. Son 7 yıl içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta iken, kurumdan emeklilik, istifa, ölüm, kurum değiştirme gibi sebeplerle yıllık ortalama 543 kişi ayrılmıştır.

ayrilan.png

(01.01.2017 tarihinde güncellenmiştir.)