-A +A

Kurumdan Ayrılan Personel

PERSONEL İSTATİSTİKLERİ (AYRILAN)

Kurumdan Ayrılan Personelin İstatistiki Veriler

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bünyesinde çalışmış fakat emeklilik, istifa, vefat gibi nedenlerle son 7 yıl içinde Kurumumuzdan ayrılan personele ait grafikler (03.07.2017 tarihi itibariyle) aşağıdaki gibidir.

2010 yılından bugüne kadar emekli olan personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. İçinde bulunduğumuz 2017 yılında 207 personel emekli olarak Kurumumuzdan ayrılmıştır.

emekli.png

 

2010 yılından bugüne kadar istifa eden personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2017 yılında 19 personel çeşitli sebeplerle Kurumumuzdan istifa ederek ayrılmıştır. Son yedi yıla baktığımızda istifa sayısında ciddi bir azalma görülmektedir. Bu durum Kurumumuzun her geçen yıl geliştiğini, personelin ihtiyacına göre planlamalar yaptığını ayrıca tercih edilen bir kurum olmakta ilerlediğimizi bu dağılımdaki rakamlardan çıkarabiliriz.

     

 

istifa.png

 

                                                                                                                                                          

   2010 yılından bugüne kadar vefat eden personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2017 yılında 7 personelin vefat ettiği görülmektedir.

vefat.png

 

    2010 yılından bugüne kadar Kurumumuzdan çeşitli nedenlerle ayrılan personelin dağılımı aşağıdaki gibidir. 2010 yılından 2017 yılının ilk yarısı dahil olmak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta iken, kurumdan emeklilik, istifa, ölüm, kurum değiştirme gibi sebeplerle yıllık ortalama 526 kişi ayrılmıştır.

ayrilan.png

(03.07.2017 tarihinde güncellenmiştir.)