-A +A

KÜTÜPHANE, ARŞİV VE MÜZE YÖNETİCİLERİ KONGRESİ VE FUARI

Kütüphane, arşiv ve müzelerde bulunan kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi ve bu alanda çağdaş bilgi ve teknolojilerin etkin kullanımı, iletişim teknolojileri, restorasyon, konservasyon,  içeriklerin sunum ve paylaşımı, vizyoner bina ve ekipmanları, yeni hizmet modelleri ve yeni standartların geliştirilmesi hususlarını tartışmak üzere; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve sponsorların finansal desteğiyle 29 Kasım – 01 Aralık 2018 tarihleri arasında  “KAM’18 Kongresi ve Fuarı” Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Bu yılki ana teması “Ulusal Bilgi Politikası” olan KAM’18 Kongresi ve Fuarıyla, bu alanda hizmet veren tüm ilgili kurum, kuruluş, akademisyen ve uzmanları bir araya getirilerek, konuya ilişkin yasal çerçevenin oluşturulmasına esas teşkil edecek sonuçlar elde edilmiştir.

Başkanımız Dr. Bekir Tarık YİĞİT’in de Yürütme Komitesi’nde bulunduğu ve Kurumumuz adına bir sunum yaptığı KAM’18 Kongresi ve Fuarı kapsamında, Kuyud-ı Kadime Arşivi Sergisi ile Belge Restorasyon ve Konservasyon Birimimizde yapılan işleri tanıtan bir stand açılmıştır.