mlogo.png

-A A +A

Lihkab Genel Bilgiler

İstanbul, Sakarya, Kocaeli illerinde tescile tabi olmayan Aplikasyon, Parselin yerinde gösterilmesi işlemleri ile Tescile tabi Cins değişikliği, İrtifak Hakkı işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 01/12/2013 tarihinde yapılan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları sınavı ile ilgili yargı kararları sonucunda yeniden değerlendirme sonuçlarına göre 02/11/2016 tarihinde yapılan tercih işlemleri sonucunda;  50 adet LİHKAB tarafından yapılmaya başlanmıştır.