logo.png

-A +A

LİHKAB TERCİH VE KAŞE İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

LİHKAB TERCİH VE KAŞE İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

 

02/11/2016 tarihinde yapılan tercih işlemlerine mücbir sebepleri dolayısıyla katılamayan Sabahattin ŞENCAN ve Mehmet Ali ODUNCU 21/10/2016 tarih ve 2319023 sayılı Makam Olurunda belirtildiği üzere 11/11/2016 tarihinde tercih işlemlerini gerçekleştirmiştir.

Bu kapsamda;

 

  • Yeniden değerlendirme sonuçlarına göre oluşan listede 118. sırada bulunan Sabahattin ŞENCAN Düzce ili, Merkez ilçesini;
  • Yine aynı listede 145. sırada bulunan Mehmet Ali ODUNCU Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesini;

tercih etmişlerdir.

 

Kaşe için;

  1. Mahkeme yemin tutanağı, (2016 tarihli olacak)
  2. Büro tescil belgesinin Oda veya İdare tarafından onaylanmış örneği,
  3. İmza sirküleri,
  4. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün TC. Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimi Şubesi TR62 0001 0025 3207 0385 505122 IBAN nolu hesabına 145,25 TL kaşe bedeli yatırıldığına dair dekont,

 

belgelerini dilekçeleri ile birlikte şahsen ya da kanuni vekili aracılığıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı LİHKAB Birimine müracaat ederek lisanslı büro kaşesini bir hafta içinde teslim alabilirler.

 

 

İlanen duyurulur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Adres:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Dikmen Yolu No: 14 Bakanlıklar / ANKARA