logo.png

-A +A

LİHKAB Yeniden Değerlendirme Sonuçları Tercih İşlemi

LİHKAB YENİDEN DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA GÖRE YAPILACAK TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

 

1 Aralık 2013 tarihinde yapılan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları sınavı ile ilgili Ankara 5. İdare Mahkemesince”  01.12.2013 tarihinde yapılan Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Sınavının A kitapçığının 14, 35, 82, 91, 109. sorularının (toplam 5 soru) hatalı olduğu sonucuna varıldığından, bu soruların hatalı olduğu gözetilmeden tesis olunan sınav sonuçlarına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. (...) iptal kararlarının idari işlemleri hiç tesis edilmemişcesine geçmişe etkili olacak şekilde ortadan kaldıracağına yönelik etkisi de dikkate alındığında, söz konusu hatalı soruların değerlendirme dışında tutularak kalan sorular üzerinden puanların yeniden hesaplanmasının hakkaniyete daha uygun ve adil bir yol olduğu açıktır.” kararı verilmiştir.

Yeniden değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak tercih işlemleri ile ilgili alınan 21/10/2016 tarih 2319023 sayılı Makam Olur’una göre;

 

  • Tercih işlemi 02/11/2016 tarihinde saat 14:30 da Genel Müdürlüğümüz binasında yapılacaktır.

 

  • Hukuken geçerli mücbir sebeplerle tercih işlemine katılamayacak olan adayların söz konusu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, tercih işlemini 11/11/2016 tarihinde, bu tarihte de katılamayanların ve belgeleyenlerin 22/11/2016 tarihinde, yine katılamaması ve durumunu belgelemesi kaydıyla 02/12/2016 tarihinde tercih işlemini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

  • Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 22’ nci maddesi gereği sınavı kazanan adaylardan alınan belgeler değerlendirilmiştir. Aynı puanı alan adayların sıralaması mezkûr yönetmeliğin 20’ nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince yapılmıştır. Tercih işlemleri bu listedeki sıralama dikkate alınarak yapılacaktır. Tercih yapmaya hak kazananların listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

 

  • 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun 7’ nci maddesi “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden ayrılanlar son iki yıl içinde görev yaptıkları kadastro müdürlüklerinin yetki alanı sınırları içinde üç yıl süre ile lisanslı büro açamazlar.” hükmünün uygulanmasında, kanun metninden de anlaşılacağı üzere büroyu açma, yani fiili olarak çalışmaya başlama tarihi esas alınacak olup tercihler bu doğrultuda yapılmalıdır. Bu husustaki tüm sorumluluk adaya aittir. Adayın tercih ettiği yerin kanunda belirtilen yasak kapsamında kaldığının tespit edilmesi halinde tercihi geçersiz sayılacaktır.

 

  • İdaremiz tarafından lisanslı büroların işlem hacimleri ile ilgili herhangi bir liste yayımlanmayacak olup, adayların tercih edecekleri yerlerle ilgili işlem hacmi, nüfus yoğunluğu vb. bilgileri kendi araştırmaları ile elde etmeleri gerekmektedir. Daha önce 14/08/2013 tarihli sınav kılavuzu ekinde yayımlanan işlem hacimleri ise bilgilendirme amaçlı ve yaklaşık değerler olup, bu işlem sayılarındaki artış ve azalışlar için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

 

  • Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 23’ ncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği yerleştirme sonuçları ve büro açacaklardan istenecek belgeler İdarenin resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

 

  • Tercih işlemleri aday tarafından bizzat veya kanuni vekili tarafından yapılacaktır.

 

 

İlanen duyurulur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

Adres:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Dikmen Yolu No: 14 Bakanlıklar / ANKARA