mlogo.png

-A A +A

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE ZORUNLU YER DEĞİŞİKLİĞİ (ROTASYON) DIŞINDA KALAN PERSONEL HAKKINDA DUYURU

Çarşamba, 22 Temmuz, 2020

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE ZORUNLU YER DEĞİŞİKLİĞİ (ROTASYON) DIŞINDA KALAN PERSONEL HAKKINDA DUYURU

 

Yer Değiştirme Kurulunun 22/07/2020 tarihli toplantısında, 21/05/2020 tarih ve 2020/2 sayılı kararı gereğince zorunlu yer değişikliğine tabi personel arasında yer alan, ancak, 25.6.2020 tarih ve 31166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen yeni düzenleme karşısında, Yer Değiştirme Kurulunun 22/07/2020 tarih ve 2020/3 sayılı kararı ile zorunlu yer değişikliği kapsamı dışında kalan personel listesi ve söz konusu Yer Değiştirme Kurulu kararı aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

 

Yer Değiştirme Kurulu Kararı ve eki liste