Organizasyon Şeması

Hakkı YETİŞİR
Bölge Müdürü
Hasan OKUMUŞ
Bölge Müdür Yardımcısı
Abdulkadir UMAÇ
Bölge Müdür Yardımcısı
Mehmet KOCABAŞILAR
Bölge Müdür Yardımcısı
Gülten YILDIRIM
Tapu Şube Müdürü
Doğan AKTAŞ
Hukuk ve Denetim Şube Müdürü
Arif URUK
Kadastro Şube Müdürü
Ali DALKIRAN
İşletme ve Destek Şube Müdürü
Mahmut DEMİR
İnsan Kaynakları Şube Müdürü