Organizasyon Şeması

Bölge Müdürü
Faruk SAY
Bölge Müdür Yardımcısı
Hacı Ahmet ÇETİNKAYA
Bölge Müdür Yardımcısı.
Bölge Müdür Yardımcısı
Erdal ŞAHİN
Tapu Şube Müdürü
Halil DAĞ
Kalite, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürü
Tahsin EVCAN
Hukuk ve Denetim Şube Müdürü
Halil KARACADAĞ
Bİlgi Teknolojileri Şube Müdürü
İbrahim ALTINTAŞ
İşletme Şube Müdürü
Destek Hizmetleri Şube Müdürü
Tahsin EVCAN
Personel Şube Müdürü
Nuri YALÇIN
Kadastro Şube Müdürü
Celal YILDIRIM
Arşiv Hizmetleri Şube Müdürü