-A A +A

Osmanlıca Tapu Terimleri Sözlüğü

osmanlica_terimler_sozlugu.png

İÇİNDEKİLER
1) Eski tapu kayıt ve senetlerinde yazılı kelime ve terimlerin açıklaması 3-16
2) Kayıtların nevi ve iktisap sütununda geçen hisse oranları Arapça bayağı kesirler 17
3) Eski kayıtlarda bulunan ve değişik yörelerde kullanılan mahalli ölçüler 17-20
4) Eski tapu kayıtlarında yer alan takvimler ve bunların bugünkü karşılıkları
    a) Hicri Takvim 20-21
    b) Rûmî Takvim 21-23
    c) Miladi Takvim 23