logo.png

-A +A

Personel Bilgi Sistemi

        

  

  • Sistem personelin görevde yükselme, unvan değişikliği, atama ve özlük bilgilerininin online takibi ve ilgilileri ile paylaşmaya yönelik olarak hazırlanmaktadır.
  • Yönetmeliğe göre belirlenmiş olan takvimlere uygun olarak atama taleplerine ve yapılan atamaların sonuçlarına dair bölümler periyodik olarak devreye girmektedir. Görevde yükselme ve Unvan Değişikliğine dair duyurular ve müracaatlar aynı sistem üzerinden alınmaktadır.
  • Personel sisteme giriş yaptığında hangi pozisyonlara atama talebinde bulunabileceğini ve tercihleri sonucunda atamasının yapıldığı birimi görebilmektedir.
  • Görevde yükselme ve unvan değişikliğine dair müracaat dönemlerinde ve yine atama dönemlerinde ERP veritabanı üzerindeki mevcut verilere göre personelin şartlarının tutup tutmadığı analiz edilmektedir. Bu itibarla bilgilerin güncel tutulması varsa güncel olmayanların düzeltilmesi için belgeleri ile birlikte müracaatta bulunulması personel açısından büyük önem taşımaktadır.