SANİYE BAŞINA BİR TAPU İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, "Ülkemizde saniyede 1 tapu işlemi yapılmaktadır." dedi.

Antalya’da gerçekleştirilen 'Uluslararası İnşaat Çalıştayı', Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açılış konuşması ile 26 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

'Uluslararası İnşaat Çalıştayı'nda Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün proje ve faaliyetlerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşımızın devlet ile en önemli temas noktalarından birisi olup taşrada; 24 Bölge Müdürlüğü, 973 Tapu Müdürlüğü ve 81 Kadastro Müdürlüğünden oluşan, toplam 19.495 personeli ile yılda 9 milyonu aşan işlem ile 30 milyonun üzerinde insanımıza hizmet vermektedir." diyen Mehmet Zeki Adlı, Ülkemizde saniyede 1 tapu işlemi yapıldığına dikkati çekti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı, sunumunda Genel Müdürlüğün çeşitli projelerini anlattı.

Ülke genelinde tüm gayrimenkul mülkiyet bilgilerine sahip, bu bilgiler üzerinde her türlü sorgulamanın yapılabildiği, işlemlerin bilişim sistemleri üzerinden yürütüldüğü ve izlendiği, vatandaşlara verilen hizmetlerin güvenilir, güncel ve hızlı bir şekilde sunulduğu, stratejik bir e-devlet projesi olan TAKBİS sisteminden bahseden Adlı, TAKBİS verileri; 1000’in üzerinde kamu kurum ve kuruluşu, belediye, meslek odası, birlikler ve bankalar ile uluslararası standartlarda çevrimiçi paylaşılmakta ve paylaşılan kurumların katma değerli veri üretimine altlık oluşturmakta olduğunu, bu sayede mevcut bilgilerin tekrarlanmasından kaynaklanan üretim maliyetlerinin önüne geçildiğini vurguladı.

Web-Tapu projesiyle ilgili detayları paylaşan Genel Müdür Mehmet Zeki Adlı bu proje ile; Tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabildiğini ve gerekli belgelerin uygulama üzerinden tapu müdürlüğüne gönderildiğini, Web-tapu kullanılarak malikin, diğer kişilere güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve başvuru yapma yetkisi verebildiğini veya verdiği yetkiyi kaldırabildiğine dikkati çekerek Web-tapu ile vatandaşlar, tapuya bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis edebildiğini veya kaldırabildiğini kaydetti.

Kurumumuzda 2 adet Dijital Hava Kamerası donanımlı uçak ile hava resmi çekimi amaçlı uçuş hizmetleri yapıldığını belirten Tapu ve Kadastro Genel Müdürü, 1955 yılından bu yana havadan resim alınarak 480 bin Km2 alanda 1/5000 ölçekli fotogrametrik temel harita üretimi ve 2009 yılından bu yana da Sayısal Renkli Ortofoto üretimi  gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

"Diğer önemli projemiz de Yetki Alanı Dışı İşlemleri. Vatandaşlarımızın, tapu işlemlerini sadece taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüklerinden değil, kendilerine en yakın tapu müdürlüğünden yapabilmeleri imkanını veren bu uygulama, ülkemizdeki tüm tapu müdürlüklerinde ve yurtdışı temsilciliğimizde uygulanmaktadır." diyen Adlı, 3B Şehir Modelleri ve 3B Kadastro Projesinden de söz ederek bu projenin amacının kentsel alanlarda, eğik hava görüntülerden 3B şehir modelleri üretip TAKBİS ile entegre ederek, 3B Kadastro çalışmalarını gerçekleştirip, üretilen 3B Şehir Modelleri ile diğer CBS projelerine altlık oluşturmak olduğunu ifade etti. Adlı sözlerini, "Gölbaşı’nda 50 Km2 alanda Pilot Proje görüntü alımı yapılıyor" ifadeleriyle tamamladı.

Üç kıta üzerinde 600 yıl hâkimiyet kurmuş ve çeşitli milletleri bünyesinde barındırmış olan Osmanlı Devleti'nin, resmi belgeleri muhafazaya bugünkü tabirle arşivciliğe büyük önem verdiğini belirten Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Adlı, "Genel Müdürlüğümüzdeki belgeler; sadece Türkiye Cumhuriyetini değil  bu  topraklar üzerinde kurulmuş birçok devleti de ilgilendirmektedir. Bu milletlerin tarihlerinin yazımında başvurulacak en önemli  kaynak olma özelliğiyle millî olduğu kadar  milletlerarası bir önem ve değer de taşımaktadır. Arşivlerimizde; 696.313 Cilt ve 1871 - 1909 yılları arasında tutulan tapu kayıtlarının ciltlenmiş hali olan 270.000 Fasikül ile 1925 - 1967 yılları arasında mahallinde tutulan köy sınır kayıtları ve mera tahsis kararlarını kapsayan 31.695 Belge bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

"Biz de bu mirası korumak için Kurumumuzdaki tarihi değere haiz taşınabilir kültür varlığı niteliğindeki belgelerin daha fazla yıpranmasını önlemek, uzun yıllar yaşatılmasını ve belge asıllarının yıpranmadan kullanılmasını sağlamak amacıyla Tapu Arşiv Bilgi Sistemi (TARBİS)'ni hayata geçirdik." diyen Adlı, TARBİS  Projesiyle 26 ülkeye ait 25 milyon civarında tapu kaydının çevirisi yapılmış, 3 milyon pozdan oluşan  mikrofilm çekimi gerçekleştirilerek, yılda ortalama 100.000 adet Osmanlı dönemi tapu kaydı yeni yazıya çevrilmekte olduğuna vurgu yaptı.

Genel Müdürlüğün Yurtdışı faaliyetlerinden de bahseden Mehmet Zeki Adlı, Genel Müdürlüğe; yurtdışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere, tapu ve kadastro hizmetlerini bulundukları ülkede sunma yetkisi verildiğini, bu yetki kapsamında; Berlin Başkonsolosluğu’nda Uzman Müşavir görevlendirmesi yapılmış olup 1 Temmuz 2016’dan itibaren hizmet verilmeye başlandığına dikkati çekti.

Bu kapsamda 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değişikliğinin 05.02.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğine vurgu yapan Adlı, kararname ile Kurumumuza, Yurt Dışı Teşkilatı Kurma Yetkisi verildiğinden söz ederek, ayrıca kararnamenin İdareye, yurtdışı faaliyetlerin yürütülmesine yönelik yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık ve şirket kurabilme yetkisi verdiğini kaydetti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ayrıca; Tesis Kadastrosu, Kadastro Verilerini Kesinleştirme Projesi, Orman Kadastrosu, KKTC Kadastro Yenileme Projesi, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları, Gayrimenkul Değerleme, Parsel Sorgu, Mekansal Gayrimenkul Sistemi, TUSAGA-AKTİF (CORS) gibi proje ve faaliyetlerden de söz etti.

Antalya’da gerçekleştirilen 'Uluslararası İnşaat Çalıştayı'na, Genel Müdürlük Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat Erdoğan ve Antalya Tapu ve Kadastro VI. Bölge Müdürü Funda Aydın Seymen  de katıldı.