mlogo.png

-A +A

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

                                                                              

                                                                   

Görevleri

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

b) Genel Müdürlüğün stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

c) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,

ç) Genel Müdürlüğün misyon ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

e)Hizmetlerde, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere yönelik tedbirler almak,

f) Genel Müdürlüğün üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

g) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek

ğ) Kurumda Risk Yönetimini kurmak, izlemek ve değerlendirmek,

h) Performans Programını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,

ı) Başkanlığın Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak

i) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idare faaliyet raporunu hazırlamak