-A A +A

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince Yapılacak Denetimler Hakkında Yönerge Yürürlüğe Girdi

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince Yapılacak Denetimler Hakkında Yönerge 22.01.2019 tarihli ve 320780 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönerge ile Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ile LİHKAB'ların Bölge Müdürlüklerince yapılacak olan denetimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.