-A A +A

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Osmangazi Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına Tapu ve Kadastro Bursa IV. Bölge Müdürlüğü ile Osmangazi Belediye Başkanlığı arasında Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen protokol imzalandı.

       15.05.2017 tarihinde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa DÜNDAR ve Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdür Vekili Feridun YÖRÜK tarafından imzalanan ve hayata geçirilen protokol ile birlikte Osmangazi Tapu Müdürlüğünün arşivini sayısal ortama aktarma çalışmalarının bir ayağı daha yürürlüğe girmiş oldu.

Bu uygulama ile hem belge güvenliği, bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması ve hem de eldeki projelerin taranarak sisteme aktarılması, akabinde bu projelerin belediyelere iadesi ile fiziki arşivlerin daha az yer kaplaması sağlanmış olacaktır.