-A A +A

Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü'nde Bilgilendirme Toplantısı

Başkanlığımız personelleri Şube Müdürü Gürbüz GÜNEŞ ve Tapu ve Kadastro Uzmanı Kamil YALÇIN tarafından, 22-24 Ekim 2019 tarihlerinde, yabancıların ülkemizde taşınmaz edinimi ve taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması konuları başta olmak üzere, mevzuat uygulamalarında karşılaşılan sorunların yerinde tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulması amacıyla, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü (İstanbul) ve bağlı Tapu Müdürlüklerinde yerinde eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.