-A +A

Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin Sevk ve İdaresi Süreci Sistem Denetimi Açılış Toplantısı Yapıldı

04.03.2019 tarihinde Başkanlığımız İç Denetçisi Pınar SÜNER gözetiminde İç Denetçiler Seçkin YILMAZER, Tolgahan ÖZDEN,Hüseyin ÇALIŞ  ile  birlikte Denizli Bölge Müdürü İlhan ÖZLÜ ve İdari Birim Amirlerinin katılımı ile Denizli Bölge Müdürlüğünde "Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin Sevk ve İdaresi Süreci Sistem Denetimi" açılış toplantısı yapılmıştır. Toplantıda denetimin amaç ve kapsamı, yöntemi, denetimin sağlayacağı faydalar hakkında bilgi verilmiş olup, birim personelinin denetimden beklentileri ve görüşleri alınmıştır.