mlogo.png

-A A +A

Tarihçe

Ülkemizde ilk Tapu Teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulmuş ve Cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür.

Tesis edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu işlemlerine yönelik olmuş ve bu dönemlerde hiçbir harita çalışması, kadastro tesisi ve güncelleştirilmesi konusunda da bir çalışma yapılmamıştır.

Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir tapu teşkilatının oluşturulması konusu; özel bir dal olması, bu hususta özel bir deneyim gerektirmesi ve kapsamının genişliği sebepleriyle önem kazanmıştır.

Bunun üzerine 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilat bünyesine 1925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı Kanunla belirlenmiş olup Teşkilat, Maliye Bakanlığına bağlanmıştır. Daha sonra, 7 Temmuz 1939 tarihinde Adalet Bakanlığına bağlanmış ve nihayet taşıdığı önem ve bağımsızlığı göz önüne alınarak 10 Ağustos 1951 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır. Teşkilat, 26 Eylül 1984 yılında çıkarılan 3045 sayılı Kanunla, bugünkü statüsüne kavuşmuş, 22 Kasım 2002 Tarihinde de Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlanmıştır.

Sivas Tapu ve Kadastro XX.Bölge Müdürlüğü Bakanlar Kurulunun 98/11453 sayılı kanun hükümlerine göre 17 Temmuz 1998 tarihinde kurulması kararlaştırılmış olup 01 Mart 2000 tarihinde faliyete geçmiştir.

Bölge Müdürlüğü görevi 01 Mart 2000 tarihinden 24 Eylül 2009 tarihine kadar Mehmet YILDIRIM, 08 Ekim 2009 tarihinden 16 Nisan 2012 tarihine kadar Mehmet POSTACI, 20 Haziran 2012 tarihinden 19 Eylül 2012 tarihine kadar H.Erdoğan BÜYÜKBOYACI, 28 Eylül 2012 tarihinden 07 Mart 2018 tarihine kadar Mehmet POSTACI tarafından yürütülmüş olup, 08 Mart 2018 tarihinden itibaren Erol ER tarafından yürütülmektedir. yürütülmektedir.