-A +A

Tescile Konu Harita ve Planların Kontrolü ve Tescili Süreci Sistem Denetimi Açılış Toplantısı

23/02/2018 tarihinde Genel Müdürlük toplantı salonunda Tapu Dairesi Başkanlığı ve Kadastro Dairesi Başkanlığında denetim süreciyle ilgili birimlerde görev yapan Birim Sorumlusu ve personelle Tescile Konu Harita ve Planların Kontrolü ve Tescili Süreci Sistem Denetimi Açılış Toplantısı yapılmıştır. Toplantıda denetimin amaç ve kapsamı, yöntemi, denetimin sağlayacağı faydalar hakkında bilgi verilmiş olup, birim personelinin denetimden beklentileri ve görüşleri alınmıştır.