Teşkilat Şeması

Burhan USTA
Bölge Müdürü
Ergun ÇOBAN
Bölge Müdür Yardımcısı
Mehmet ÖZTÜRK
Bölge Müdür Yardımcısı
Mehmet SÖZEL
Bölge Müdür Yardımcısı
Ali BIÇAKCIGİL
Bölge Müdür Yardımcısı
Mehmet Hanifi CEYHAN
Tapu Şube Müdürü
Nurettin KARAKURT
İşletme Şube Müdürü
M.Zülküf YILDIRIM
Destek Hizmetleri Şube Müdürü
Arif TAŞ
Arşiv Hizmetleri Şube Müdürü
Selahattin KARACA
İnsan Kaynakları Şube Müdürü
Ömer İlker İMER
Kadastro Şube Müdürü
Hilal KAFADAR
Hukuk ve Denetim Hizmetleri Şube Müdürü
İnci ZORALOĞLU
Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü
Ahmet ÜNAL
Kalite, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürü