Teşkilat Şeması

Burhan USTA
Bölge Müdürü
Ergun ÇOBAN
Bölge Müdür Yardımcısı
Mehmet ÖZTÜRK
Bölge Müdür Yardımcısı
Mehmet SÖZEL
Bölge Müdür Yardımcısı
Hilal KAFADAR
Tapu Şube Müdürü
Tekin CILAZ
İşletme Şube Müdürü
Halil TÜTÜNCÜ
Destek Hizmetleri Şube Müdürü
Cengiz KARAPINAR
Arşiv Hizmetleri Şube Müdürü
İnci ZORALOĞLU
İnsan Kaynakları Şube Müdürü
M.Zülküf YILDIRIM
Kadastro Şube Müdürü
Mehmet Hanifi CEYHAN
Hukuk ve Denetim Hizmetleri Şube Müdürü
Arif TAŞ
Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü
Ahmet ÜNAL
Kalite, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürü