TEŞKİLAT ŞEMASI

Funda AYDIN SEYMEN
Bölge Müdürü

.

      1977 Ankara doğumludur. 1997yılında Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünü, 2008 yılında da yine aynı üniversitede Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı zamanda 2008 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirmiştir. Erzurum Kadastro Müdürlüğünde mühendis olarak çalışmaya başlamış olup; Antalya Tapu ve Kadastro 6. Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak, sonrasında sırasıyla Mülga Fen Dairesinde kontrol mühendisi ve şube müdürü, Kadastro Dairesi Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapmıştır. Kurumumuzun çeşitli birimlerinde ve komisyonlarında çalışmış olup; mevzuat güncelleme çalışmaları, İlk Tesis Kadastrosunun Bitirilmesi Projesi, Marmara Bölgesi Depremi Acil Yeniden Yapılandırması Projesi (MEER), Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP), Mekansal Gayrimenkul Sistemi(MEGSİS), Askeri Yasak, Güvenlik ve Stratejik Bölgelerin Tespiti Projesi ile I. Dünya Savaşında Şehit Olan Tapu ve Kadastro Çalışanları Tespiti Projelerinde uygulayıcı mühendis ve idareci olarak görev almıştır.

        04/01/2019 tarihinde Antalya Tapu ve Kadastro 6. Bölge Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

.

Hakan ARMAĞAN
Bölge Müdür Yardımcısı
Hacı Emin YÜCEL
Bölge Müdür Yardımcısı
Hamit BERBER
Tapu Şube Müdürü
Nail TEKİN
Kadastro Şube Müdürü
Turan ÖZSU
Hukuk Denetim Şube Müdürü
Abdullah BAŞER
Personel Şube Müdürü
İskender AKKUŞCİ
İşletme Şube Müdürü
Mehmet Ali DEMİRBAŞ
Destek Hizmetleri Şube Müdürü