mlogo.png

Üst Yönetim

Genel Müdür Yardımcısı
Bağlı Birimler
İletişim Bilgileri

Tel : 551 41 36 - 551 46 75

Fax : 413 61 13

hayber@tkgm.gov.tr

Genel Müdür Yardımcısı V.
Bağlı Birimler
İletişim Bilgileri

Tel : 551 47 62

Fax : 413 61 25

sfidan@tkgm.gov.tr

DAİRE BAŞKANLARI

Teftiş Kurulu Başkanı

Telefon: 
551 43 54
Faks: 
413 61 43

​ Birinci Hukuk Müşaviri V.

Telefon: 
551 41 77
Faks: 
413 62 02

İç Denetim Birimi Başkanı

Telefon: 
551 41 35
Faks: 
413 63 81

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Telefon: 
551 40 96
Faks: 
413 67 05

Tapu Dairesi Başkanı

Telefon: 
551 40 90
Faks: 
413 62 52

Kadastro Dairesi Başkan V.

Telefon: 
551 41 12
Faks: 
413 64 02

Harita Dairesi Başkanı

Telefon: 
551 23 36
Faks: 
463 10 50

Yabancı İşler Dairesi Başkan V.

Telefon: 
551 42 56
Faks: 
413 68 52

Arşiv Dairesi Başkanı

Telefon: 
551 23 97
Faks: 
490 59 47

Personel Dairesi Başkanı

Telefon: 
551 43 14- 551 43 15
Faks: 
413 65 55

Destek Hizmetleri Dairesi Başkan V.

Telefon: 
551 45 41
Faks: 
413 60 24

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkan V.

Telefon: 
551 41 18 - 551 47 97
Faks: 
413 68 05

Döner Sermaye İşletmesi Müdürü

Telefon: 
551 22 85 - 551 22 86
Faks: 
463 10 51