​​TKMP EF 3402 S.K/22-a 5.Grup (Yenileme) ve 3402 S.K/Ek1 3.Grup İhaleleri İlanı