​​TKMP-EF 3402/22-a Uygulaması (Yenileme) İhaleleri